Terug

Organisatie

GGD Appstore

Wie zijn we?

GGD AppStore is een gezamenlijke dienst van alle 25 GGDen GGD-GHOR Nederland. We werken samen met kennisinstituten en patiënten- en consumentenorganisaties.

Waarom een GGD AppStore?

Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd meer dan 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. En dat aantal groeit nog dagelijks. De meeste apps zijn gratis of voor een klein bedrag te downloaden in de standaard appstores. Ze zijn voor iedereen, zonder directe tussenkomst van zorgverleners, toegankelijk en we maken er met zn allen steeds vaker gebruik van. Veel mensen willen graag een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van hun gezondheid. Het gebruik van apps hierbij is leuk en geeft je als gebruiker regie over je eigen gezondheid. Er is al heel veel aanbod, maar de juiste app vinden in bijv. de appstores van Apple, Google of Windows valt niet mee. En er is nauwelijks iets bekend over de betrouwbaarheid en effectiviteit van al deze apps. Slechts enkele medische apps, die in medische behandelingen worden ingezet, zijn gevalideerd. Maar de rest nog niet. Klassiek effectiviteitsonderzoek is kostbaar en duurt lang. Voordat het onderzoek is afgerond, is de app hoogstwaarschijnlijk al weer verdwenen. Toch vragen gebruikers zich af hoe het zit met de betrouwbaarheid en of de app echt zo werkt zoals beloofd. Soms is er zorg over hun privacy. Ook hoor je zo nu en dan de roep om keurmerken voor gezondheidsapps. Bijzonder is dat we als GGDen zelf de afgelopen jaren ook gezondheidsapps en websites voor burgers ontwikkeld hebben, maar tot nu toe geen mening of oordeel leken te hebben over de talloze gezondheidsapps, websites en wearables die aangeboden worden. Moet je ondertussen die burger dan niet onafhankelijk informeren over geschikte gezondheidsapps? Verwacht de burger dat eigenlijk niet van de GGD? En zowel VWS als de EU ziet e-health als speerpunt. Vanuit onze publieke gezondheidsfunctie en opvattingen over preventie juichen we dat uiteraard van harte toe. Om al deze redenen zijn we gestart met GGD AppStore.

Doel

Het doel van de GGD AppStore is het bieden van een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante en betrouwbare gezondheidsapps en websites (zogenaamde E-Public Health toepassingen).

Wat we doen

Kort en bondig is het idee van de GGD-Appstore: een zorgvuldige, onafhankelijke en transparante toetsing van gezondheids- apps door deskundige GGD professionals. Wij baseren ons oordeel op een zorgvuldige toetsingsprocedure. In Testmethode, op deze website, leggen we dit uit. We onderzoeken de apps en websites In ieder geval op: gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, privacy, betrouwbaarheid en onderbouwing. Alleen die apps die voldoen aan de door de GGD opgestelde criteria worden geplaatst in GGD AppStore én voorzien van een herkenbaar vignet. We werken vanuit het principe: we raden aanen niet we raden af.

Een storeis niet het belangrijkste doel voor ons. Het is niet meer en minder dan een database, in de vorm van een website, waar we de onderzochte apps plaatsen. Op de website vind je per app een kort en bondige review. Ook bieden we je de mogelijkheid om per app de volledige review te downloaden. Het filmpje Alle apps op een rijtje in de GGD AppStorelegt het in het kort uit.

Positieve gezondheid

We werken en laten ons inspireren vanuit de definitie van positieve gezondheid van Machteld Huber, die door alle GGDen en GGD-GHOR Nederland wordt onderschreven.Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het levenPositieve gezondheid kent 6 dimensies, c.q. pijlers; kijk/klik op Institute for Positive Health.

We hebben deze pijlers vertaald in de rubricering van GGD AppStore.

Onze missie

De beste apps voor jouw gezondheid!

Onze visie

Burgers hebben het recht om zelf de regie te voeren op zijn/haar gezondheid.

Elke burger dient daarom gemakkelijk, begrijpelijk en overzichtelijk toegang tot  e-publieke gezondheid te hebben die een bijdrage kan leveren aan  het verbeteren van de regie op zijn/haar gezondheid, zelfstandig blijven wonen en het kunnen monitoren van omgevingsfactoren.

GGD Appstore toetst op: 1)  gebruiksvriendelijkheid, 2) betrouwbaarheid, 3) privacy en veiligheid en 4) onderbouwing (effectiviteit). Én GGD AppStore ontsluit de informatie open en transparant via de eigen database en andere platforms waar burgers /verwijzers gebruik van maken. (Denk hierbij aan cliëntportalen van huisartsen, websites zorgorganisaties en gemeenten etc.)

GGD AppStore vindt samenwerking met relevante kennisinstituten en organisaties zeer belangrijk. Dit om de kwaliteit van toetsing , de betrokkenheid en directe stem van burgers te waarborgen. Er zijn nu samenwerkingsrelaties met Institute for Positive Health, Pharos, GGZ, Kennisinstituut Sport, RIVM Centrum Gezond Leven, Patiëntenfederatie - Digitale Zorggids, Deloitte Medical Assurance Apps, Thuisarts.nl , hogescholen, Nictiz. Onze ambitie is deze samenwerking duurzaam te maken en andere relevante kennispartners en diensten aan te sluiten. We willen op deze manier vorm geven aan onze missie en indirect de kwaliteit van e-publieke gezondheid te bevorderen.
 

» Bezoek hier de GGD appstore!


Gemiddeld (0 Stemmen)
GGD Appstore