Naar content

 


Privacyverklaring en voorwaarden

 

Lekker in je vel.Amsterdam is een netwerkproject waar meerdere partijen bij betrokken zijn. Arkin is hiervan de officiële verwerkingsverantwoordelijke en aanspreekpunt. De relevante contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.

De rolverdeling is als volgt:

 • Arkin/SamenBeter Westerpark, regelt het gezondheidsplatform waar je nu bent.
 • Therapieland, is de leveranciers van de Gezondeboel e-health programma's die je via dit platform gratis kan gebruiken.
 • De ROHA werkt mee aan de kwaliteitsbewaking van de inhoud van het platform.
 • De GGD Amsterdam en MIND, verstrekken onderzoeksgegevens vanuit de GGD appstore en GGZ appwijzer voor de inhoud van het platform. (in de nabije toekomst)

Elk van deze organisaties moet zelf met jou afspraken maken over welke gegevens ze van jou verzamelen en wat ze daarmee doen. Het zijn aparte data-verantwoordelijken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op diensten van deze website. Je dient je ervan bewust te zijn dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacyreglement van andere sites en bronnen waar op deze website naar verwezen wordt.

Door gebruik te maken van deze website stem je impliciet toe met de voorwaarden in deze privacyverklaring.

 

Dit zijn voorwaarden van de verzameling en verwerking van persoonsgegeven op Lekker in je vel.Amsterdam.

Welke gegevens verzamelen we van je en wanneer?

Met het aanmaken van een account vragen we de volgende gegevens in te voeren:

 • Je e-mail adres
 • Je voornaam en achternaam, of pseudoniem, zoals je die heb opgegeven

Tijdens het gebruik van het platform verzamelen we daarnaast onderstaande data:

 • Welke Gezondeboel programma's je start via het platform
 • Logbestanden van je bezoeken aan de Lekker in je vel.Amsterdam site

Optioneel kan je zelf aanvullende gegevens aan je eigen profiel toevoegen


Waar gebruiken we die gegevens voor?

 • Je e-mail adres, voornaam en achternaam, of pseudoniem worden verwerkt om een account aan te maken waarmee je in kan loggen op het platform.
 • De verzamelde gebruikersdata wordt verwerkt om via statistieken, waarin geen individuele gebruikers te herkennen zijn, inzicht te krijgen in het gebruik van deze website.
 • De optionele gegevens zijn een niet verplicht onderdeel van je profiel waarmee je bijvoorbeeld je interesses en woonplaats kan delen met andere gebruikers van het platform.

De grondslagen waarop de verwerking van deze gegevens gebaseerd zijn vind je onderaan deze verklaring.


Aan wie geven we gegevens door?

 • Op het moment dat je een Gezondeboel programma start, wordt expliciet toestemming gevraagd voor het doorgeven van je e-mail adres en je naam aan Therapieland. Met deze gegevens maakt Therapieland automatisch een account voor hun omgeving aan die is gekoppeld aan je account op Lekker in je vel.Amsterdam. Hoe Therapieland met jouw gegevens omgaat vindt je hier.
 • Via Google Analytics analyseren we geanonimiseerd gebruikersgedrag en -data, voor eigen rapportages en statistieken.
  • We hebben stappen ondernomen om het gebruikersgedrag en -data te anonimiseren volgens de AVG wet. Om hier aan te voldoen wordt elk IP-adres gemaskeerd en geanonimiseerd, is er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google en wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten of advertentiedoeleinden.


Hoe lang bewaren we de gegevens?

 • De door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren we totdat je ons verzoekt de account af te melden of de data te verwijderen, of totdat een account tot ‘niet actief' wordt verklaard.
  • Accounts worden na 2 jaar zonder in te loggen ‘niet actief' verklaard en automatisch verwijderd.
 • De geanonimiseerde gebruikersdata bewaren we voor statistische doeleinden voor maximaal 50 maanden in een archief.


Wat je nog meer moet weten:

 • Alle gegevens worden binnen de EER opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij in Nederland.
 • De hier beschreven privacyverklaring is afgestemd op het huidige aanbod van diensten en functionaliteiten op deze website. Toekomstige aanpassingen en/of ontwikkelingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen aan de privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring op deze pagina te raadplegen.
 • Deze website maakt gebruik van functionele "cookies" (tekstbestandjes die tijdelijk op je computer worden geplaatst) om ingelogd te kunnen blijven op de website.
  • De gebruikersgedrag en data-analyse via Google Analytics, is geanonimiseerd volgens de AVG wet, waardoor dit gebruik onder functionele cookies valt en er geen expliciete toestemming hoeft worden gevraagd aan bezoekers.
 • Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden.
 • Wij zullen nooit persoonsgegevens combineren met gebruikersgedrag en -data waarover wij beschikken.


Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?

 • Voor algemene vragen kan je terecht bij: hallo@lekkerinjevel.amsterdam
 • Bij vragen over de privacy kan je terecht bij Erniël de Boer, via erniel@samenbeterwesterpark.nl
 • De contactgegevens voor het uitoefenen van jouw rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Arkin, vind je in de onderstaande paragraaf.
 • Klachten kunnen daarnaast altijd rechtstreeks worden ingediend bij de Autoriteit persoonsgegevens

 

 

De officiële verantwoordelijke voor Lekker in je vel.Amsterdam is:

Stichting Arkin
KvK 34310392
Klaprozenweg 111
1033 NN, Amsterdam


De volgende organisaties werken onder de verantwoordelijkheid van Stichting Arkin aan de uitvoering van Lekker in je vel.Amsterdam. Zij hebben toegang tot alle gegevens, maar mogen dat alleen voor Lekker in je vel.Amsterdam gebruiken:

EERSTE VERDIEPING
De Raetsingel 1
5831 KC, Boxmeer


De ‘grondslagen' voor de verwerking van de gegevens voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • art. 6.1b (Uitvoeren van een overeenkomst): Aanmaken van een account; Optioneel vullen van gebruikersprofiel; Doorgeven gegevens aan leveranciers.
 • art. 6.1f (Gerechtvaardigd belang): Controle op eigen statistieken; Doorgeven van de gegevens voor data analyse via Google Analytics.

 

Versiebeheer:

  Versie:   2.1
  Datum:   22-07-2020
  Opgesteld door:   Erniël de Boer
  Gecheckt door:  
  Goedgekeurd door:  

 

 


 

 

 

Wie we zijn
 

Lekker in je vel.Amsterdam is een initiatief van o.a.

 

 

Meer over ons             Disclaimer       |       Voorwaarden       |       Privacy

 

 

 

 

  


 

 

hulp nodig?